บริษัทรักษาความปลอดภัย COP รับบริการรักษาความปลอดภัยตลอดจน
   บริการอื่นๆแก่สถาบันต่างๆ ทั้งภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการ ตลอดจน
   สถานฑูตานุทูต เพื่อแบ่งเบาภาระ อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยหลักยุติธรรม

        COP Security Guard Co., Ltd. We provides security services and
   others to many institutions ranging from public organizations, state
   enterprises, private agencies to embassies, with its objectives of
   lightening the agencies' hard burden of tasks through high-quality.
 

        ติดต่อฝ่ายปฏิบัติการ
        โทร. 086-359-1551, 081-448-4800
        โทร. 02-591-3875, 02-9549614 
     

         แฟกซ์. 02-954-9614

        Contact Operation Dept.
        Tel. (66)86-359-1551, (66)81-448-4800
        Tel. (66)2-591-3875, 02-954-9614 Fax. (66)2-954-9614

Copyright © COP Security Guard Co., Ltd. All Right Reserved. Designed by thaiwebbiz.com